Algemeen reglement


1. Bij het delen is de laatste kaart de troefkaart. Ze wordt, vóór het delen, omgekeerd op tafel gelegd, met het beeld naar beneden. 

2. Allen controleren of er iemand troel heeft. Troel heeft voorrang.

3. Bij geen troel: de vooraf gemaakte troef wordt pas dan bekendgemaakt. 

4. Men biedt onmiddellijk zijn hoogste bod. Herroepen om nog een hoger bod te doen is dus niet mogelijk. Zie ook: "1. Vragen en meegaan". 

5. Het beeld van de troefkaart wordt getoond NA DE EERSTE SLAG (en alvorens in de hand van de deler te worden bijgevoegd). Deze troefkaart wordt niet getoond bij pico, miserie, troel, abondance, solo-slim. 

6. Eenmaal een kaart op tafel gelegd en losgelaten is, wordt ze niet meer teruggenomen. Wij zijn soepel: dit geldt niet wanneer het loochenen betreft en men zijn fout onmiddellijk inziet (vóór de slag omgedraaid is). 

7. Bij het spelen van troef, net als bij het spelen van een andere soort, is boven-spelen nooit verplicht. Volgen is uiteraard wel verplicht. OOK ONDER-KOPEN IS TOEGESTAAN. 

8. Kijkers zijn zwijgers. Zij geven geen commentaar. 

9. Wees zo sportief dit reglement als een onderdeel van het kaartspel op te vatten en schik je ernaar: het is voor iedereen gelijk. Vind je dat er iets aan kan worden verbeterd, zeg het aan het bestuur, het kan misschien in de toekomst in het reglement worden opgenomen. LOOCHENEN 

10. - Wordt een loochenaar betrapt, dan wordt het spel stopgezet.- Heb je geloochend of een andere fout begaan en je wordt betrapt, geef het ruiterlijk toe. Zand erover: het overkomt iedereen wel eens ! De loochenaar wordt -15 aangerekend: hij "betaalt" 5 p. aan iedere speler.- Dubbel tarief bij pico, abondance, miserie, miserie op tafel, troel: 10 p. aan iedere speler. Vierdubbel tarief bij solo-slim: 20 p. aan ieder ander.- Wie vergeet"troel" aan te kondigen, wordt beboet: 5 p. aan iedere speler.- Bij troel: Wie de reguliere troef aankondigt, vóór dat een troel bekendgemaakt kon worden, wordt op dezelfde manier beboet: 5 p. aan ieder.- Voor de dames spelen: wie een dame kan "schenken", is dit verplicht op straf van boete: hij moet de vier dames betalen aan de penningmeester.

MEN MOET ZIJN HOOGSTE BOD DOEN EN NIETS HERROEPEN 

1. Vragen en meegaan: 8 slagen. Afrekening: 1 p. bij "juist" + 1 p. per slag méér. Alle slagen behaald: dubbele rekening (12 p.). Binnengespeeld: 1 p. + 1 p. per méér-slag binnen. Dus 2 slagen binnen = 3 p. Wie gevraagd heeft en niemand bereid vindt mee te gaan, mag nog sol gaan voor 6 slagen. 

 2. Sol spelen: 6 slagen. Sol mag in alle omstandigheden worden gespeeld. De sol-speler moet 6 slagen behalen, zelfs als laatste bieder. Afrekening: zie bij punt 1. 

3. Pico: één slag mogen en moeten halen. De pico-speler mag en moet één slag behalen. Afrekening: 5 p., te ontvangen van ieder van de drie medespelers. Binnen gespeeld: 5 p., te betalen aan ieder van de drie medespelers. 

4. Pico met twee. Twee spelers kunnen tegelijkertijd pico spelen. Zelfs drie keer pico is in theorie mogelijk! Elke pico wordt afzonderlijk afgerekend. In de praktijk: Voorbeeld A: Eén van de spelers wint zijn eigen pico, de andere verliest: De verliezer betaalt 20 p. aan de winnaar. De twee andere medespelers winnen of verliezen niets en krijgen dus geen punten. Voorbeeld B: Beide spelers verliezen: de twee verliezers betalen elk 10 p. aan één van winnende medespelers. Beide medespelers krijgen dus 10 p. Voorbeeld C: Beide spelers winnen: beide winnaars ontvangen 10 p. van één van de verliezende medespelers. Beide medespelers betalen dus 10 p

5. Abondance: 9 slagen. Wie gevraagd heeft, kan niet meer herroepen om abondance of solo-slim te gaan. Wie abondance verklaard heeft, kan niet herroepen en iets anders annonceren. Wie abondance speelt, moet, alleen, 9 slagen behalen. Wie nog geen bod deed, kan ophogen naar 10 of meer slagen. Abondance in de oorspronkelijk gemaakte troef heeft voorrang op een gewone abondance. De abondance-speler opent met zijn zelf gemaakte troef. Afrekening: bij "geslaagd": 5 p., te ontvangen van elke tegenspeler. Verloren: 5 p. aan alle drie te betalen.

6. Miserie: geen enkele slag halen. AFREKENEN: ZIE BIJ 3. PICO. 

7. Miserie met twee. Twee spelers kunnen tegelijkertijd miserie spelen. AFREKENING: ZIE BIJ PICO MET TWEE 8. Troel: 8 slagen behalen. Troel wordt verplicht aangekondigd voordat de normale troefkaart wordt geannonceerd. Op straf van boete. De bezitter van het vierde aas kiest zelf vrij de troef en komt de troef uit. Zitten de vier azen in één hand, dan gaat de bezitter van harten heer mee, desnoods harten dame, desnoods harten boer enz. Steeds wordt de troef vrij gekozen. Het aas van de troef die gemaakt wordt moet vallen in de eerste slag. Afrekening: 2 p. bij "juist" + 2 p. per slag méér. Alle slagen behaald: dubbel = 24 punten. Binnen gespeeld: 2 p. + 2 p. per slag binnen. Een speler kan, hoewel hij troel heeft, solo-slim gaan. Hij meldt in dit geval: "Ik heb troel (of: "Ik heb het vierde aas") maar speel solo-slim." (ZIE: 10. SOLO-SLIM). 

9. Miserie op tafel. Wie miserie op tafel gaat, mag geen enkele slag halen. Nadat de eerste slag is gespeeld en nog ter inzage open ligt, worden door de miseriespeler al zijn kaarten op tafel gelegd. Daarna wordt de eerste slag omgekeerd en normaal verdergespeeld. Afrekening: 30 p. = 10 p. per tegenspeler. Te winnen of te verliezen. 

10. Solo-slim: De speler moet alle slagen behalen, alleen. Solo-slim in de oorspronkelijk gemaakte troef gaat voor. De solo-slimspeler opent het spel en dat is de troef. Afrekenen: bij geslaagd 20 p., te ontvangen van alle drie de tegenspelers. Binnen gespeeld: 20 p. aan ieder. 

11. Voor de dames. Wordt er "rond gepast", dan wordt niet opnieuw gedeeld, maar er wordt "voor de dames" gespeeld. Er is dan geen troef. Het komt erop aan geen enkele dame te behalen. Wie een dame kan meegeven, is dit verplicht. De "gevangen" dames worden aangetekend op het aantekenblad. Er is geen puntenwaarde voor het aan gang zijnde spel. Op het einde van de wedstrijd gaan de spelers die "dames" behaalden, 20 cent per dame afrekenen bij de kassier. Dit komt ten goede aan de kas... En de kas komt uiteindelijk ten goede aan alle leden.

WANNEER EN HOE 

We kaarten van september tot juni, de vierde maandag, om 14 u. Aanmelden ten laatste om 13.45 u. Er worden per speeldag drie boompjes afgewerkt, maar een vierde boompje geeft de mogelijkheid om in te halen of vooraf te spelen. De eerst gespeelde 30 boompjes tellen mee voor de algemene eindrangschikking. Wie 30 boompjes gespeeld heeft, mag nog verder spelen, maar die punten tellen niet meer mee voor de eindrangschikking. Het bestuur vraagt om sportief te zijn in alle opzichten. 

LOTTREKKING EN WEDSTRIJDBLAD 

a) Bij noodzaak worden 1, 2 of 3 spelers per ronde uitgeloot, ieder om beurt. 

b) De speler die als eerste staat op het wedstrijdblad houdt de stand bij. Schrijft deze speler liever niet, dan geeft hij de opdracht door aan de nummer twee, enz. 

c) Op het einde van elk boompje wordt de totale stand opgemaakt: het totale aantal "min"-punten moet gelijk zijn aan het aantal "plus"-punten. De winnaar van het boompje krijgt 10 punten, de tweede 6 punten, de derde 3 punten, de vierde 1 punt. 

d) Elke maand wordt de voorlopige klassering opgemaakt en meegedeeld. 

EINDKLASSERING EN KAMPIOEN 

e) Na de 10 kaartdagen wordt de eindklassering opgemaakt. Bij gelijke stand voor plaats één, wordt terstond door de ex-aequo's een bijkomend boompje gekaart van 4 x delen, met twee vrijwillige mede-spelers. Is de stand na dit extra boompje nog gelijk, dan wordt telkens eenmaal opnieuw gedeeld, tot uiteindelijk slechts één eindwinnaar overblijft: de "kampioen". 

f) Zelfs wie geen 30 boompjes speelde, kan kampioen worden. 

g) Er is een prijs voorzien voor de eerst geklasseerde speler van het andere geslacht dan de kampioen. Dit wordt de prins of prinses. 

h) Er is een troostprijs voorzien voor de "rode lantaarn": hij/zij moet het volle aantal van 30 boompjes hebben gespeeld en het minst punten hebben. 

i) Er is ook een geldprijs voorzien voor de grootste "damesvanger". 

j) Men kan slechts één prijs of troostprijs ontvangen per speeljaar. 

k) De algemeen kampioen en alle overige winnaars worden gevierd de tweede vrijdagmiddag van september. Die dag wordt aan de leden een feestmaal aangeboden, gevolgd door een academische zitting en vrije kaarting. 

TOMBOLA'S Tweemaal per jaar wordt een tombola georganiseerd. Daarvoor wordt aan de leden gevraagd zelf de prijzen bijeen te brengen. De winst van de tombola komt uiteraard ten goede aan de clubkas.